Sprawozdania

Sprawozdanie Zarządu za 2023 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok Pobierz plik
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok Pobierz plik
Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2023 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu za 2022 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok Pobierz plik
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok Pobierz plik
Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2022 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok Pobierz plik
Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2021 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu za 2020 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok Pobierz plik
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Pobierz plik
Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2020 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok Pobierz plik
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Pobierz plik
Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2019 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu za 2014 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu za 2013 rok Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu za 2012 rok Pobierz plik

 

Scroll to Top