O spółdzielni

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa jako właściciel i zarządca nieruchomości zatrudnia licencjonowanych zarządców nieruchomości i w związku z tym stawia sobie za cel utrzymanie wiodącej pozycji w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Wieloletnie doświadczenie

Wykorzystując wieloletnią tradycję polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i własne doświadczenie chce być organizacją nowoczesną, reagującą na zmieniające się sytuacje na rynku mieszkaniowym oraz potrzeby mieszkańców.

2007_ksm-konin_0170
2007_ksm-konin_0041
 • Administracja Osiedla "Zachód"

  W gestii Administracji Osiedla "Zachód" znajdują się nieruchomości własne i zarządzane usytuowane na Osiedlach I, II, III, IV i na części Osiedla V (budynki przy ul. Przemysłowej 14 i 16 oraz budynki o numerach parzystych przy ulicy 11 Listopada od 4 do 20).

  • Siedziba Administracji Osiedla "Zachód" znajduje się w obiekcie przy ulicy 11 Listopada 2.
  • Kierownikiem Administracji Osiedla "Zachód" jest Andrzej Chojnacki.
 • Administracja Osiedla "Wschód"

  W gestii Administracji Osiedla "Wschód" znajdują się nieruchomości własne i zarządzane usytuowane na osiedlach V i Va.

  • Siedziba Administracji Osiedla "Wschód" znajduje się w obiekcie przy ul. Wyzwolenia 13.
  • Kierownikiem Administracji Osiedla "Wschód" jest Sławomir Turowski.

Historia spółdzielni

Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa założona została w dniu 21 sierpnia 1948 r. przez grono 16-tu osób.

Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa założona została w dniu 21 sierpnia 1948 r. przez grono 16 osób.
Pierwszy Statut Spółdzielni został zarejestrowany  12.01.1949 r. w Sądzie Okręgowym w Kaliszu, pod nr rej. 314/49.
Na początku Spółdzielnia administrowała 126 budynkami o powierzchni użytkowej 27 496 m2, które zostały jej przekazane przez władze miejskie. Taki stan trwał do końca 1953 roku, kiedy to oddano władzom miasta 102 budynki, pozostawiając w swojej administracji tylko Osiedle Świerczewskiego. W krótkim czasie, dzięki korzystnym warunkom dla rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, wzrosła liczba członków i fundusze Spółdzielni.
W roku 1958 rozpoczęto budowę wielorodzinnego spółdzielczego domu mieszkalnego w Koninie prawobrzeżnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, który został przekazany do eksploatacji w 1960 roku.
Od tego momentu rozpoczyna się rozwój spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w Koninie.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 17 sierpnia 1983 r. dotychczasowa nazwa spółdzielni została zmieniona na obecną nazwę - Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koninie.

Obecnie, działalność Spółdzielni skupia się  na zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi współwłasność Spółdzielni, jak i budynkami wspólnot mieszkaniowych i stawia sobie za cel utrzymanie wiodącej pozycji w tym w zakresie.

Scroll to Top