Statut i regulaminy

Statut i najważniejsze regulaminy obowiązujące w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Statutu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowe Przeglądaj
Regulamin Rady Nadzorczej Przeglądaj
Regulamin Zarządu Przeglądaj
Regulamin GZM Przeglądaj
Regulamin zlecania do wykonania prac projektowych w budownictwie, robót budowlanych,
inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych, konserwacyjnych i awaryjnych
Przeglądaj
Regulamin porządku domowego Przeglądaj
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody Przeglądaj
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej wraz z Aneksem poniżej Przeglądaj
Aneks do regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej Przeglądaj
Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla budynków przy ul. Bydgoskiej 12, 14 i 16 Przeglądaj
Aneks  nr 1 do regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla budynków przy ul. Bydgoskiej 12, 14 i 16 Przeglądaj
Aneks  nr 2 do regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla budynków przy ul. Bydgoskiej 12, 14 i 16 Przeglądaj

 

Scroll to Top