Ustawy i przepisy

Najważniesjsze ustawy i przepisy

  1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze - tekst jednolity D.U. z 2016 r., poz. 21 (z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - tekst jednolity D.U. z 2013 r., 1222 (z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1610
  4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 2147
  5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 (z późn. zm.)
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości -tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 (z późn. zm.)
  7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1888 (z póżn. zm.)
  8. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - tekst jednolity z 2017 r., poz. 180

Z tekstami ustaw można zapoznać się, korzystając z Internetowej Strony Aktów Prawnychn (ISAP) pod adresem: isap.sejm.gov.pl

Scroll to Top