Monitoring

Wykaz budynków wyposażonych w system monitoringu wizyjnego:

  • ul. Bydgoska 12, 14 i 16
  • ul. Dworcowa 5, 9 i 11
  • ul. Kosmonautów 12
  • Osiedle Legionów 11
  • ul. 11 Listopada 7, 13, 15, 17, 19, 29 i 37
  • ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2, 4, 6, 23, 28a, 34 i 36
  • ul. Wyzwolenia 1, 4, 5, 7, 9, i 11
  • ul. Zakole 3

Klauzula informacyjna Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie przetwarzana danych osobowych przy użyciu systemu monitoringu wizyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s1) "RODO"

Scroll to Top