Przetargi

Wprowadzenie do informacji o przetargach

Regulamin zlecania do wykonania prac projektowych w budownictwie, robót budowlanych, inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych, konserwacyjnych i awaryjnych

  Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”
  Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę stref wejściowych wraz z przebudową szybów windowych oraz dobudową dodatkowych przystanków celem umożliwienia zjazdu windy do poziomu terenu w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Bydgoskiej 12, 14, 16 oraz …
  Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem
  Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie nr 5/ZT/KSM/2024 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Remont pomieszczeń węzłów cieplnych w 2024 roku w budynkach wielorodzinnych w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Pełna treść ogłoszenia tutaj
  Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”
  Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie nr 4/ZT/KSM/2024 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Remont instalacji elektrycznych w części wspólnej budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Sosnowej 21 w Koninie”. Pełna treść ogłoszenia tutaj WYNIK
  Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”
  Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców Wielkopolskich 3 w Koninie, ogłasza postępowanie nr 2/ZT/WM/2024 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Remont instalacji oświetlenia części wspólnej budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w Koninie”. Pełna treść ogłoszenia tutaj
  Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”
  Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie nr 1/ZT/KSM/2024 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Remont instalacji elektrycznych w części wspólnej budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Kard S. Wyszyńskiego 23 oraz ul. Wyzwolenia 4 w Koninie”. Pełna treść ogłoszenia tutaj
  Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”
  Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Kleczewska 8 w Koninie, ogłasza postępowanie nr 15/ZT/WM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Wymiana tablic licznikowych i administracyjnych w części wspólnej budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Kleczewskiej 8 w Koninie”. Pełna treść ogłoszenia tutaj
  Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznej zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”.
  Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Kleczewska 4 w Koninie, ogłasza postępowanie nr 13/ZT/WM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Wymiana tablic elektrycznych oraz modernizacja instalacji oświetlenia korytarzy piwnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kleczewskiej 4 w Koninie”. Pełna treść ogłoszenia tutaj
  Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznej zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”.
  Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Legionów 22 w Koninie, ogłasza postępowanie nr 14/ZT/WM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Remont instalacji oświetlenia korytarzy piwnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na Osiedlu Legionów 22 w Koninie”. Pełna treść ogłoszenia tutaj
  Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznej zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”.
  Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Tuwima 5 w Koninie, ogłasza postępowanie nr 12/ZT/WM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Wymianie tablicy głównej wraz z automatyką SZR w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Tuwima 5 w Koninie”. Pełna treść ogłoszenia tutaj
  Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót oraz świadczenie usługi odczytów i serwisu wodomierzy zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą
  Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie nr 9/ZT/KSM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót oraz świadczenie usługi odczytów i serwisu wodomierzy zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Wymiana wodomierzy z usługą zdalnych odczytów i serwisu”. Pełna treść ogłoszenia tutaj Zgodnie z rozdziałem 13 SIWZ, w związku z zapytaniami do SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań …
  Scroll to Top