Informacje RODO

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzana danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujmy że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koninie (zwana daje Spółdzielnią), ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a, 62 – 510 Konin, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000024644.

Pełna treść klauzuli

Pozostałe klauzule informacyjne w sprawie przetwarzana danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przy użyciu systemu monitoringu wizyjnego Przeglądaj
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie czynności zdalnego odczytu wodomierzy Przeglądaj

 

Inspektor ochrony danych

Osobą pełniącą funkcję Inspektora ochrony danych w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest pan Krzysztof Pakuła.

Kontakt: tel. 570 790 302, e-mail: sekretariat@ksmkonin.pl

Scroll to Top