• Informacje dotyczące eksploatacji mieszkań

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o bezwzględnym zakazie wprowadzania zmian w stropach, przewodach kominowych  oraz w ścianach nośnych budynku. Ponadto, wykonywania i powiększania otworów drzwiowych bez zgody Spółdzielni i uprzedniego opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

W przypadku pojawienia się pęknięć, rys ścian nośnych i stropów budynku, prosimy o kontakt z administracją osiedla.

ZASADY PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MIESZKAŃ

I. ZASADY DZIAŁANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

 1. W budynkach mieszkalnych z zastosowaną wentylacją grawitacyjną, nawiew powietrza powinien odbywać się przez szczeliny w oknach, wywiew kanałami wentylacyjnymi znajdującymi się w kuchniach, łazienkach, wydzielonych WC. W celu zapewnienia nawiewu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń należy stosować trwale rozszczelnione (wycięte uszczelni – uszczelka płaska) lub też zamontować w oknach nawiewniki.
  Dla zapewnienia dopływu powietrza do kratek i kanałów wentylacyjnych, w dolnych częściach drzwi do kuchni, łazienki i WC powinny znajdować się otwory.
  Pomiędzy dolnymi krawędziami drzwi w pokojach a podłogą lub progiem powinny znajdować się szczeliny.
 2. Szczelna stolarka okienna, zamontowane okapy kuchenne (zabroniony jest montaż w przypadkach kanałów zbiorczych) są przyczyną ograniczeń krotności wymiany powietrza nawiewanego co powoduje brak odpowiedniej ilości powietrza w pomieszczeniach z urządzeniami do spalania gazu, zwiększenie zawilgocenia i zagrzybienie mieszkań.
  Z tego względu nie wolno zasłaniać otworów nawiewnych, kratek i otworów wywiewnych wentylacyjnych oraz ogrzewać mieszkań kuchenkami gazowymi.
 3. Optymalne warunki panujące w mieszkaniu to temperatura 20-22 st. C i wilgotność 40-60 %. Objawy nadmiaru wilgoci w  mieszkaniu to:
  • wrażenie duszności,
  • złe samopoczucie,
  • bóle głowy,
  •  skraplająca się woda na szybach,
  • pojawienie się objawów zagrzybienia nad oknami, pod parapetem, za meblami.

Dla spełnienia w/w optymalnych warunków jedynym sposobem zapewniającym wymaganą wentylację naturalną w pomieszczeniach bez nawiewników, jest uchylanie lub rozwieranie skrzydeł okiennych oraz okresowe wietrzenie pomieszczeń.

UWAGA:
Jeżeli uchylanie lub rozwieranie skrzydeł okiennych nie daje rezultatu, konieczne jest stałe rozszczelnienie okien, przez wycięcie części uszczelek lub zamontowanie nawietrzników okiennych w pokojach i kuchni.
Zastosowanie kuchenek elektrycznych w miejsce gazowych zmniejsza zapotrzebowanie powietrza do wentylacji pomieszczeń

II. ZASADY OSZCZĘDZANIA ENERGII CIEPLNEJ

 1. Wietrzymy pomieszczenia w sposób racjonalny, to znaczy szybko i skutecznie, tak aby nie wychłodzić mebli i ścian. Podczas otwierania okien zamykamy zawory termostatyczne. W innym przypadku ogrzewalibyśmy wylatujące na zewnątrz powietrze.
 2. Nie zasłaniajmy grzejników, ponieważ to one dostarczają nam ciepło do naszych mieszkań.
 3. Wyjeżdżając na dłuższy czas ustawmy zawory termostatyczne na minimum 17 st. C.
 4. Im wyższa wilgotność powietrza, tym więcej potrzeba ciepła do ogrzania danego pomieszczenia (np. spalanie gazu wyzwala duże ilości wilgoci, która wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie i stan techniczny mieszkania).
 5. Wymieniajmy okna na energooszczędne z nawiewnikami (zawsze z rozszczelnieniem wentylacyjnym – które należy stosować).
 6. Obniżając temperaturę w pomieszczeniu o 1 st. C, zmniejszamy zużycie energii o ok. 6%. Nie przesadzajmy jednak z oszczędzaniem. Brak właściwej temperatury sprzyja rozwojowi chorób oraz grzybów (toksyny, patogeny). Zawilgocone ściany uszkadzają konstrukcję budynku. W efekcie ogrzanie nadmiernie wychłodzonego pomieszczenia kosztuje więcej.

Zachęcamy do zapoznania się z "Kampanią 20 stopni" Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

oraz ulotką 20 stopni do oszczędności

Scroll to Top