Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót oraz świadczenie usługi odczytów i serwisu wodomierzy zleconych w trybie “negocjacji z ogłoszeniem”

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót oraz świadczenie usługi odczytów i serwisu wodomierzy zleconych w trybie “negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą “Wymiana wodomierzy z usługą zdalnych odczytów i serwisu”

Zgodnie z rozdziałem 13 SIWZ, w związku z zapytaniami do SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań i odpowiedzi na przesłane pytania oferentów w ramach postępowania nr 8/ZT/KSM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót oraz świadczenie usługi odczytów i serwisu wodomierzy zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Wymiana wodomierzy z usługą zdalnych odczytów i serwisu” 

Scroll to Top