Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej do pawilonu handlowego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 26 w Koninie od strony północnej.”

Postępowanie o udzielenie Zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Wykonanie specjalistycznych robót remontowych konstrukcji żelbetowej płyt balkonowych wraz z wymianą balustrad w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Harcerskiej 1 w Koninie.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę stref wejściowych wraz z przebudową szybów windowych oraz dobudową dodatkowych przystanków celem umożliwienia zjazdu windy do poziomu terenu w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Bydgoskiej 12, 14, 16 oraz …

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” Czytaj Dalej »

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Powstańców Wielkopolskich 3 w Koninie, ogłasza postępowanie nr 2/ZT/WM/2024 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Remont instalacji oświetlenia części wspólnej budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w Koninie”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie nr 1/ZT/KSM/2024 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Remont instalacji elektrycznych w części wspólnej budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Kard S. Wyszyńskiego 23 oraz ul. Wyzwolenia 4 w Koninie”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Kleczewska 8 w Koninie, ogłasza postępowanie nr 15/ZT/WM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Wymiana tablic licznikowych i administracyjnych w części wspólnej budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Kleczewskiej 8 w Koninie”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznej zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”.

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Kleczewska 4 w Koninie, ogłasza postępowanie nr 13/ZT/WM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Wymiana tablic elektrycznych oraz modernizacja instalacji oświetlenia korytarzy piwnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kleczewskiej 4 w Koninie”.

Scroll to Top