Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Remont instalacji oświetlenia korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Okólnej 31, 39 i 41 w Koninie”

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:
„Remont instalacji oświetlenia korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Okólnej 31, 39 i 41 w Koninie”.

Scroll to Top