Przedłużenie terminu składania ofert w ramach postępowania nr 7/ZT/KSM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót oraz świadczenie usługi zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Wymiana wodomierzy z usługą zdalnych odczytów i serwisu”

Zgodnie z rozdziałem nr 13 SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w ramach postępowania nr 7/ZT/KSM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót oraz świadczenie usługi zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Wymiana wodomierzy z usługą zdalnych odczytów i serwisu” do dnia 30 sierpnia 2023 roku.

Scroll to Top