Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Okólnej 35 w Koninie”

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:
„Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Okólnej 35 w Koninie”.

Scroll to Top