Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót oraz świadczenie usługi odczytów i serwisu wodomierzy zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie nr 9/ZT/KSM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót oraz świadczenie usługi odczytów i serwisu wodomierzy zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Wymiana wodomierzy z usługą zdalnych odczytów i serwisu”.

Zgodnie z rozdziałem 13 SIWZ, w związku z zapytaniami do SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań i odpowiedzi na przesłane pytania oferentów w ramach postępowania nr 9/ZT/KSM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót oraz świadczenie usługi odczytów i serwisu wodomierzy zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Wymiana wodomierzy z usługą zdalnych odczytów i serwisu” 

Scroll to Top