Komunikat Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z informacjami przekazanymi podczas konferencji prasowej odbytej w Urzędzie Miejskim w Koninie w dniu 29 września 2023 r. o godzinie 11.00 w sprawie ostatecznego zakończenia okresu zaliczkowego rozliczania opłat za ciepło związanego z zatwierdzeniem pierwszej taryfy ciepła dla spółki PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o. o.

Scroll to Top