Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznej zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”.

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie nr 11/ZT/KSM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:
„Remont instalacji oświetlenia korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, polegający na wymianie żarowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED z czujnikiem ruchu”.

Scroll to Top