Postępowanie nr 6/ZT/KSM/2024 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie nr 6/ZT/KSM/2024 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:
„Wymiana opraw oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach biurowych Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Scroll to Top