Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie opinii technicznej dotyczącej określenia stanu technicznego konstrukcji budynków wielorodzinnych

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie opinii technicznej dotyczącej określenia stanu technicznego konstrukcji wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 11 Listopada 4,8,12,14,16,18,20 w Koninie.

Zgodnie z punktem 11.2 SIWZ, w związku z zapytaniami do SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań i odpowiedzi na przesłane pytania oferentów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Opracowanie opinii technicznej dotyczącej określenia stanu technicznego konstrukcji wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 11 Listopada 4,8,12,14,16,18,20 w Koninie”

Scroll to Top