Postępowanie nr 3/ZT/WM/2024 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Kolejowa 28 w Koninie, ogłasza postępowanie nr 3/ZT/WM/2024 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:
„Wbudowanie szybu windowego z montażem dźwigu osobowego oraz wykonaniem pozostałych niezbędnych instalacji i robót towarzyszących w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kolejowej 28 w Koninie”.

Scroll to Top