Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej do pawilonu handlowego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 26 w Koninie od strony północnej.”

Scroll to Top