Postępowanie o udzielenie Zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Wykonanie specjalistycznych robót remontowych konstrukcji żelbetowej płyt balkonowych wraz z wymianą balustrad w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Harcerskiej 1 w Koninie.”

Scroll to Top