Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowych instalacji domofonowej zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”.

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie nr 10/ZT/KSM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:
„Remont instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, polegający na wymianie urządzeń analogowych na urządzenia cyfrowe”.

Scroll to Top