Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznej zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”.

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Tuwima 5 w Koninie, ogłasza postępowanie nr 12/ZT/WM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:
„Wymianie tablicy głównej wraz z automatyką SZR w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Tuwima 5 w Koninie”.

Scroll to Top