Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznej zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”.

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Legionów 22 w Koninie, ogłasza postępowanie nr 14/ZT/WM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:
„Remont instalacji oświetlenia korytarzy piwnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na Osiedlu Legionów 22 w Koninie”.

Scroll to Top