Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Kleczewska 8 w Koninie, ogłasza postępowanie nr 15/ZT/WM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:
„Wymiana tablic licznikowych i administracyjnych w części wspólnej budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Kleczewskiej 8 w Koninie”.

Scroll to Top