Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznej zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”.

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Kleczewska 4 w Koninie, ogłasza postępowanie nr 13/ZT/WM/2023 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:
„Wymiana tablic elektrycznych oraz modernizacja instalacji oświetlenia korytarzy piwnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kleczewskiej 4 w Koninie”.

Scroll to Top