Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę stref wejściowych wraz z przebudową szybów windowych oraz dobudową dodatkowych przystanków celem umożliwienia zjazdu windy do poziomu terenu w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Bydgoskiej 12, 14, 16 oraz ul. 11 Listopada 7 w Koninie”.

Zgodnie z rozdziałem 9.1 SIWZ, w związku z zapytaniami do SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań i odpowiedzi na przesłane pytania oferentów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę stref wejściowych wraz z przebudową szybów windowych oraz dobudową dodatkowych przystanków celem umożliwienia zjazdu windy do poziomu terenu w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Bydgoskiej 12, 14, 16 oraz ul. 11 Listopada 7 w Koninie” 

Scroll to Top