Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: Remont instalacji oświetlenia korytarzy piwnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kosmonautów 2 w Koninie

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:
„Remont instalacji oświetlenia korytarzy piwnicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kosmonautów 2 w Koninie”.

Scroll to Top