Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:
„Remont połaci dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz rynien na pawilonie handlowo usługowym przy ul. 11 Listopada 10 w Koninie”.

Scroll to Top