Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie nr 5/ZT/KSM/2024 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: 
„Remont pomieszczeń węzłów cieplnych w 2024 roku w budynkach wielorodzinnych w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Scroll to Top