Postępowanie nr 7/ZT/KSM/2024 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem”

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie nr 7/ZT/KSM/2024 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:
„Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na nieruchomości położonej przy ul. Kard S. Wyszyńskiego 20 w Koninie ”.

Scroll to Top