zdj_front
Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Pana Kazimierza Irzyka, wieloletniego Zastępcę Prezesa Zarządu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Żegnamy przyjaciela i człowieka wielce zasłużonego dla rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej w Koninie, który swym zaangażowaniem i radami wspierał działania Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej służące ogółowi mieszkańców.
Rodzinie Zmarłego przekazuje wyrazy szczerego współczucia
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Msza Święta Pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 30.12.2023 r. (sobota) o godz. 12.00 w Kościele p.w. Św. Bartłomieja Koninie (Fara), po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny przy ul. Kolskiej. Wystawienie urny w kościele o godz. 11.45.
2007_ksm-konin_0192g1
2007_ksm-konin_0192g1
zdj_front
Witamy na stronie spółdzielni

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa jako właściciel i zarządca nieruchomości zatrudnia licencjonowanych zarządców nieruchomości i w związku z tym stawia sobie za cel utrzymanie wiodącej pozycji w zakresie zarządzania nieruchomościami.

previous arrow
next arrow

AKTUALNOŚCI

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Remont instalacji oświetlenia korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Okólnej 31, 39 i 41 w Koninie”

29 czerwca, 2023

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Remont instalacji oświetlenia korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Okólnej 31, 39 i 41 w Koninie”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą: „Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Okólnej 35 w Koninie”

21 czerwca, 2023

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót zleconych w trybie „negocjacji z ogłoszeniem” pod nazwą:„Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Okólnej 35 w Koninie”.

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA AWARII:

  Wszelkie awarie i usterki należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do Administracji Osiedla

 • Administracja Osiedla "Zachód"

       

 • Administracja Osiedla "Wschód"

      

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURÓW AWARYJNYCH:

  Wszelkie awarie, po godzinach pracy Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i w dni wolne od pracy, należy zgłaszać pod numerem telefonu komórkowego.

 • AWARIE DŹWIGÓW

 • Firma PROGRES

  Budynki przy ul. 11 Listopada 7, 13 i 15, ul. Wyzwolenia 1 i 5, ul. Bydgoskiej 12, 14 i 16, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11, 13 i 21, ul. Tuwima 5

 • Firma KON-WIND SERVICE

  Budynki przy ul. Zakole 3, ul. Wyzwolenia 4, 7, 9 i 11, ul. 11 Listopada 17, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 23, ul. Dworcowej 5 i 9, ul. Kosmonautów 12

 • Firma Schindler

  Budynki przy ul. Dworcowej 11, ul. Tuwima 1 oraz Zakole 5

 • Uwaga

  Pod wyżej wskazanymi numerami telefonów - w dni robocze od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w niedziele i święta - należy kontaktować się wyłącznie w celu uwolnienia z kabiny dźwigu i w sytuacji zagrożenia związanego z koniecznością wyłączenia dźwigu.

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA SZLABANÓW:

  Wszelkie informacje techniczne związane z serwisowaniem szlabanów zainstalowanych przy budynkach położonych przy ul. 11 Listopada 19 oraz ul. 11 Listopada 37 w Koninie można otrzymać kierując zapytanie do Firmy BARTOREX, ul. Wiśniowa 2, 62-510 Konin

 • DYŻURY DZIELNICOWYCH

  W każdy I i III poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:00 do 16:00 w siedzibie Administracji Osiedla "Wschód" przy ul. Wyzwolenia 13 pełnione są dyżury dzielnicowych.

Informacje kontaktowe

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa,  ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a, 62-510 Konin

 • Centrala

  63 242-26-80

 • Administracja Osiedla "Zachód"

  63 242-44-89

 • Administracja Osiedla "Wschód"

  63 243-40-37

ksm_wyc
Scroll to Top