02-06-2023

Wykaz budynków spółdzielczych

Informujemy, że  Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zleca firmom zewnętrznym świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach oraz na terenach związanych z tymi budynkami. Do zakresu świadczonych usług należy również dostarczanie korespondencji zlecającego.


W związku z powyższym, przy każdym numerze nieruchomości podajemy nazwisko właściciela firmy i numer telefonu.

Administracja Osiedla "Zachód"

Teren oraz budynki nadzorowane przez administratora Sebastiana Sypniewskiego - tel. 63 242 44 89  

ul. Broniewskiego: 1  - Mitulska Marzena - tel. 723 342 927   
ul. Kosmonautów: 2 - Stolarska Milena - tel. 663 760 312 
ul. Tuwima: 2 -Wójkowski Janusz - tel. 665 735 228 
ul. Tuwima: 4 - Wójkowski Janusz - tel. 665 735 228

Teren oraz budynki nadzorowane przez administratora Leszka Maćkowiaka - tel. 63 242 44 89 
ul. Aleje 1 Maja 1 - Wójkowski Janusz  
ul. Bydgoska: 12 - Mańka Eugeniusz - tel. 663 123 782
ul. Bydgoska: 14 - Mańka Eugeniusz - tel. 663 123 782
ul. Bydgoska: 16 - Mańka Eugeniusz - tel. 663 123 782
ul. Dworcowa: 5 - Bąkowska Józefa - tel. 63 244 06 09
ul. Dworcowa: 9 - Bartkowiak Anna - tel. 513 004 582 
ul. Dworcowa: 11- Bartkowiak Anna - tel. 513 004 582 
ul. Kolska: 18 - Listopad Grażyna - tel. 695 774 225 
ul. Kolska: 20 - Listopad Grażyna - tel. 695 774 225 
ul. Kosmonautów: 12 - Bąkowska Józefa - tel. 63 244 06 09
ul. Powstańców Wielkopolskich : 5 - Gocko Marcin - tel. 667 706 942
ul. Powstańców Wielkopolskich: 7 - Wójkowski Janusz - tel. 665 735 228
Golina - ul. Kolejowa 1
 

Teren oraz budynki nadzorowane przez administratora Agnieszkę Sulwińską - Wójcik - tel. 63 242 44 89 
ul. Górnicza : 12 -Liczbińska Anna - tel. 669 045 526
ul. Kolejowa: 24 - Liczbińska Anna - tel. 669 045 526
ul. Powstańców Styczniowych: 2 - Biernat Henryka - tel. 732 845 008

Teren oraz budynki nadzorowane przez administratora Annę Romecką - tel. 63 242 44 89 
ul. 11 Listopada: 4 - Żaneta Wróblewska - tel. 721 557 696 
ul. 11 Listopada: 8 - Żaneta Wróblewska - tel. 721 557 696 
ul. 11 Listopada:12 - Kwiecińska Anna - tel. 506 042 890
ul. 11 Listopada:14 - Kwiecińska Anna - tel. 506 042 890
ul. 11 Listopada:16 - Kwiecińska Anna - tel. 506 042 890
ul. 11 Listopada:18 - Wojciechowski Tomasz - tel. 506 091 606
ul. 11 Listopada:20 - Wojciechowski Tomasz - tel. 506 091 606
Osiedle Legionów: 4 - Białecka Krystyna - tel. 693 544 251
Osiedle Legionów: 5 - Białecka Krystyna - tel. 693 544 251
Osiedle Legionów: 6 - Zaradzka Elżbieta - tel. 517 588 200
Osiedle Legionów: 7 - Zaradzka Elżbieta - tel. 517 588 200
Osiedle Legionów: 9 - Wojciechowski Tomasz - tel. 506 091 606
Osiedle Legionów: 11 - Wojciechowski Tomasz - tel. 506 091 606
Osiedle Legionów: 12 - Wojciechowski Tomasz - tel. 506 091 606
Osiedle Legionów: 13 - Wojciechowski Tomasz - tel. 506 091 606
Osiedle Legionów: 14 - Wojciechowski Tomasz - tel. 506 091 606
ul. Przemysłowa: 14 - Wróblewska Żaneta - tel. 721 557 696
ul. Przemysłowa: 16 - Wróblewska Żaneta - tel. 721 557 696

Administracja Osiedla "Wschód"

Teren oraz budynki nadzorowane przez administratora -  Emilię Zabłocką tel. 63 243 40 37 

ul. 11 Listopada: 7 - Magdalena Jędras - tel. 798 309 120  
ul. 11 Listopada: 13 - Magdalena Jędras - tel. 798 309 120 
ul. 11 Listopada: 15 - Wróbel Monika - tel. 601 858 139 
ul. 11 Listopada: 17 - Wróbel Monika - tel. 601 858 139 
ul. 11 Listopada: 19 - Monika Rybarczyk - tel. 731 060 699  

ul. 11 Listopada: 21 - Wróbel Monika - tel. 601 858 139  
ul. 11 Listopada: 23 - Beata Nowicka - tel. 509 690 146
ul. 11 Listopada: 25  - Monika Rybarczyk - tel. 731 060 699  
ul. 11 Listopada: 29 - Renata Rybarczyk - tel. 502 378 609
ul. 11 Listopada: 36 - Galikowski Ryszard - tel. 608 094 582
ul. 11 Listopada: 37 - Jarosław Mrugalski - tel. 451 554 854 
ul. 11 Listopada: 31 - Jarosław Mrugalski - te. 451 554 854
ul. 11 Listopada: 33 - Renata Rybarczyk - tel. 502 378 609
ul. 11 Listopada: 38 - Galikowski Ryszard - tel. 608 094 582
ul. Wyzwolenia: 4 - Magdalena Jędras - tel. 798 309 120
ul. Wyzwolenia: 19 - Rybarczyk Renata - tel. 502 378 609   
ul. Wyzwolenia: 21 - Rybarczyk Renata - tel. 502 378 609
ul. Wyzwolenia: 23 - Rybarczyk Renata - tel. 502 378 609
ul. Zakole 3 - Wróbel Kamil - tel. 605 617 210 
ul. 11 Listopada: 34 - Galikowski Ryszard - tel. 608 094 582 

Teren oraz budynki nadzorowane przez administratora - Anetę Bocianowską tel. 63 243 40 37 

ul. 11 Listopada: 24- Czaplewski Łukasz -tel. 792 449 583
ul. 11 Listopada: 28 - Galikowski Ryszard - tel. 608 094 582
ul. 11 Listopada: 30 - Galikowski Ryszard - tel. 608 094 582
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 - Czaplewski Łukasz - tel. 792 449 583
ul. Kard. S.Wyszyńskiego: 4 - Jacek Skoczylas, tel. 697 935 296
ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 6 - Jacek Skoczylas, tel.697 935 296
ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 8 - Lewandowski Jarosław - tel. 603-102-204
ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 10 - Lewandowski Jarosław - tel. 603-102-204
ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 12 - Ciesielski Roman - tel. 665-497-285
ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 14 - Jarosław Lewandowski - tel. 603-102-204 
ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 16 - Ciesielski Roman - tel. 665-497-285
ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 18 - Ciesielski Roman - tel. 665-497-285
ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 20 - Agnieszka Kwieciak - tel. 668 090 708
ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 22 - Agnieszka Kwieciak - tel. 668 090 708
ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 23 - Łuczkowska Janina - tel. 63 243 44 71,694-169-710
ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 34 - Agnieszka Kwieciak - tel. 668 090 708
ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 36 - Jacek Skoczylas - tel. 697 935 296 
ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 38 - Albina Matyjasik, tel. 601-158-342
ul. Kard. S.  Wyszyńskiego: 40 - Albina Matyjasik, tel. 601-158-342
ul. Kard. S. Wyszyńskiego: 46 - Ewa Tolikowska - tel. 601 669 659 
ul. Kard. S.  Wyszyńskiego: 48 - Ewa Tolikowska, tel. 601-669-659

Teren oraz budynki nadzorowane przez administratora - Joannę Lewandowską tel. 63 243 40 37 


ul. Harcerska: 1 - Halina Tumiczek - tel. 695 527 934
ul. Okólna: 31 - Woszczyńska Helena - tel. 663 507 997 
ul. Okólna: 35 - Halina Tumiczek - tel. 695 527 934
ul. Okólna: 37 - Tumiczek Halina - tel. 695-527-934 
ul. Okólna: 39 - Woźniak Helena - tel. 63 245 21 65
ul. Okólna: 41 - Galikowski Ryszard - tel. 608 094 582
ul. Sosnowa: 7 - Stanisław Glapa- tel. 603 287 716
ul. Sosnowa: 17 - Kałużna Alina - tel. 669 690 350
ul. Sosnowa: 19 - Kałużna Alina - tel. 669 690 350  
ul. Sosnowa: 21 - Kałużna Alina - tel. 669 690 350
ul. Wyzwolenia: 1 - Bocian Teresa tel. 605 340 979
ul. Wyzwolenia: 5 - Bocian Teresa - tel. 605 340 979 
ul. Wyzwolenia: 7 - Ewa Tolikowska - tel. 601 669 659  
ul. Wyzwolenia: 9 - Ewa Tolikowska - tel. 601 669 659
ul. Wyzwolenia: 11 - Łuczkowska Janina - tel. 63 243 44 71
ul. Zakole: 6 - Wróbel Kamil - tel. 605 617 210
ul. Zakole: 8 - Wróbel Kamil - tel. 605 617 210
ul. Zakole: 10 - Wróbel Kamil - tel. 605 617 210
ul. Zakole: 12 - Wróbel Kamil - tel. 605 617 210
ul. Zakole: 16 - Woszczyńska Helena - tel. 663 507 997