08-02-2023

O Spółdzielni
Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa jako własciciel i zarządca nieruchomości zatrudnia czterech licencjonowanych zarządców nieruchomości i w zwiazku z tym  stawia sobie za cel utrzymanie wiodącej pozycji w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Ponadto wykorzystując wieloletnią tradycję polskiej spółdzielczości mieszkaniowej i własne doświadczenie chce być organizacją nowoczesną, reagującą na zmieniające się sytuacje na rynku mieszkaniowym oraz wymagania członków Spółdzielni.  Konsekwentnie realizuje program dociepleń budynków przynoszący nie tylko efekty oszczędnościowe, ale także nowe atrakcyjne elewacje.

Aktualnie Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 10 058 członków (stan na dzień 31 stycznia 2007r).

Liczba mieszkań ogółem: 8 016  w tym  386 mieszkań w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Powierznia nieruchomości własnych wynosi: 361,3 tys.m2.

Powierzchnia nieruchomości zleconych do zarządzania wynosi:  124,4 tys.m2.

___________________________________________________________________________

Bezpośrednią obsługą nieruchomości własnych i zarządzanych na zlecenie, zajmują się dwie administracje osiedli. Administracja "Zachód" i Administracja "Wschód".

W gestii Administracji Osiedla "Zachód"  znajdują się nieruchomości własne i zarządzane usytuowane w  Osiedlach    I, II, III, IV i na części Osiedla V ( 2 budynki przy ul. Przemysłowej i budynki o numerach parzystych przy ulicy 11 Listopada od 4 do 20).

Siedziba Administracji Osiedla "Zachód" znajduje się w obiekcie przy ulicy 11 Listopada 2.

Kierownikiem Administracji Osiedla "Zachód" jest Andrzej Chojnacki.

___________________________________________________________________________

W gestii Administracji Osiedla "Wschód" znajdują się nieruchomości własne i zarządzane usytuowane na osiedlach V i Va.

Siedziba Administracji Osiedla "Wschód" znajduje się w obiekcie przy ul. Wyzwolenia 13.

Kierownikiem Administracji Osiedla "Wschód" jest Sławomir Turowski.