02-06-2023

Informacja o kontach bankowych

Informujemy, że Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada rachunek bankowy w PKO BP S.A Oddział I w Koninie.

Każdy członek Spółdzielni posiada indywidualny rachunek kontrahencki  do wnoszenia opłat za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże.

Numer rachunku bankowego podany jest w książeczce opłat za lokal mieszkalny i garaż  oraz na informacjach w sprawie wysokości opłat za lokale, a także na fakturach za lokale użytkowe.

Informujemy, że rachunek kontrahencki indywidualny jest inny dla każdego lokalu w związku z tym nie należy korzystać z numeru należącego do innego lokalu (np. do sąsiada).