03-06-2023

Stowarzyszenia i organizacje

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE

 

Konińskie Towarzystwo ,,Trzeźwość''

ul. PCK 13, 62-500 Konin

te. (63) 211 30 45

e-mail: ktt@konin.lm.pl

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. Noskowskiego 1, 62-510 Konin

tel. (63) 242 34 71

 

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka ,,Podaj Dalej''

ul. 11 Listopada 7a, 62-510 Konin

tel. (63) 211 22 19

www.podajdalej.lm.pl

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

ul. Gajowa 7a, 62-510 Konin

tel. (63) 243 80 38

 

Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Koninie

ul. Harcerska 4, 62-510 Konin

tel. (63) 243 19 20

e-mail: konin@zhp.wlkp.pl

www.konin.zhp.pl

 

Towarzystwo ,,Civitas Christiana''

ul. Młodzieżowa 2, 62-510 Konin

tel. (63) 243 51 82

 

Bank Żywności w Koninie

ul. Przemysłowa 124d, 62-510 Konin

tel. (63) 211 27 93

www.bankizywnosci.pl

 

Koniński Klub Amazonki

ul. Przemysłowa 4, 62-510 Konin

tel. (63) 243 83 00

 

Konińskie Towarzystwo Muzyczne

ul. Mickiewicza 3, 62-510 Konin

tel. (63) 242 91 94, 243 87 88

 

Polski Czerwony Krzyż

ul. Staromorzysławska 1, 62-510 Konin

tel. (63) 243 60 77

e-mail: pckkonin@wp.pl

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

ul. Kolejowa 11, 62-510 Konin

tel. (63) 242 39 80

 

Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców

ul. Młodzieżowa 2, 62-510 Konin

tel. (63) 245 64 90

www.KZLiS.konin.pl

 

Liga Obrony Kraju

ul. Z. Urbanowskiej 16, 62-500 Konin

tel. (63) 242 95 42

e-mail: konin@lok-zo.home.pl

 

Liga Ochrony Przyrody

ul. Kosmonautów 2/47, 62-510 Konin

tel. (63) 244 25 53

 

Krajowe Stowarzyszenia Sołtysów

ul. Z Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

tel. (63) 243 75 80

e-mail: kss@team.com.pl

 

Naczelna Organizacja Techniczna w Koninie

ul. Mickiewicza 17, 62-500 Konin

tel. (63) 242 97 36, 242 88 21

fax (63) 242 88 33

e-mail: biuro@notkonin.com.pl

www.notkonin.com.pl

 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

ul. J.Kilińskiego 12a, 62-510 Konin

tel. (63) 245 97 07, 241 81 15

 

Polski Związek Wędkarski

ul. Wyspiańskiego 1, 62-510 Konin

tel. (63) 242 28 53, 243 29 79

www.pzw.pl

 

Polskie Stowarzyszenia Diabetyków

ul. Okólna 41/84, 62-510 Konin

tel. (63) 243 18 73

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Szeligowskiego 1, 62-510 Konin

tel. (63) 242 58 69

 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

ul. Szpitalna 43, 62-500 Konin

tel. (63) 248 89 05

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

ul. Przemysłowa 3, 62-510 Konin

tel. (63) 242 89 51