03-06-2023

Kierownictwo Spółdzielni

Siedziba Zarządu Spółdzielni  -  Kard.S.Wyszyńskiego 28a tel. 63 242 26 80

Prezes Zarządu                                - Piotr WOLICKI 
Zastępca Prezesa Zarządu                 - Karol Bryl
Członek Zarządu, Główny Księgowy    - Karolina STEMPLEWSKA - ROBAK 

 

Siedziba Aministracji Osiedla  "Wschód" - Wyzwolenia 13 tel. 63 243 40 37

Kierownik Administracji Osiedla "Wschód" - Sławomir Turowski

 

Siedziba Aministracji Osiedla  "Zachód" - 11 Listopada 2 tel. 63 242 44 89

Kierownik Administracji Osiedla "Zachód"  - Andrzej Chojnacki

Pozostali Kierownicy Działów - siedziba: Kard.S.Wyszyńskiego 28a tel. 63 242-26-80  

Zastępca Głównego Księgowego                           - Iwona ŻELAZOWSKA   tel.wew. 29 (pok.16)

Kierownik Działu Czynszów                                   - Magdalena MARCHEWKA tel.wew. 27 (pok.8)