10-07-2020

odczyty podzielników kosztów ogrzewania

   

HARMONOGRAM ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA tutaj

Ostateczny termin odczytów podzielników, które były odczytywane w dniach 15 - 20 czerwca 2020 rokututaj  

 

Ostateczny termin odczytów podzielników kosztów ogrzewania, które były odczytywane w dniach 22 - 27 czerwca 2020 roku - tutaj 

 

 

Ostateczny termin odczytów podzielników kosztów ogrzewania, które były odczytywane  od dnia 29 czerwca do dnia 4 lipca 2020 roku - tutaj

  

Godziny odczytu dla poszczególnych budynków zostaną także podane w ogłoszeniach wywieszonych w klatkach schodowych bloków. Prosimy o udostępnienie wszystkich pomieszczeń, w których znajdują się punkty grzejne. Grzejniki powinny być łatwo dostępne w części środkowej, firany i zasłony odsunięte 

 

 

 Informacja dotycząca podzielników kosztów ogrzewania