08-12-2022

Miejskie służby

MIEJSKIE SŁUŻBY

 

Komenda Miejska Policji w Koninie

ul. Przemysłowa 2, 62-510 Konin

tel. (63) 247 22 22

fax. (63) 247 24 40

tel. alarmowy bezpłatny 997 

www.konin.policja.gov.pl

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin

tel. (63) 249 98 00

fax. (63) 249 98 13

tel. alarmowy bezpłatny 998

Centrum Powiadamiania Kryzysowego 112

e-mail: kmpspkonin@psp.wlkp.pl

www.konin.psp.wlkp.pl

 

Straż Miejska w Koninie

ul. Przemysłowa 2, 62-510 Konin

tel. (63) 242 39 86

tel. alarmowy bezpłatny 986

e-mail: mtorchala@konet.pl

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie

ul. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin

tel. (63) 240 40 97

fax. (63) 242 44 00

tel. alarmowy bezpłatny 999

e-mail: kontakt@pogotowie-konin.net

www.pogotowie-konin.net

 

Powiatowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologicza dla Miasta Konina i Powiatu Konińskiego

ul. Noskowskiego 4, 62-510 Konin

tel. (63) 242 15 72

fax. (63) 242 35 10

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina

ul. Wodna 1, 62-500 Konin

tel. (63) 244 13 28

 

Powiatowy Inspektor Weterynarii dla Miasta Konina i Powiatu Konińskiego

ul. Kościuszki 35/37, 62-500 Konin

tel. i fax. (63) 242 95 73

e-mail: piwetkonin@onet.pl

 

Ochotnicza Straż Pożarna, zarząd powiatu grodzkiego

ul. 3 Maja 60, 62-500 Konin

tel. (63) 242 86 88

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Szymanowskiego 5a, 62-510 Konin

tel. (63) 244 83 69