21-09-2019

na lokale mieszkalne

   O G Ł O S Z E N I E

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Koninie przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28a ogłasza przetarg na pierwszeństwo do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje o przetargu - tutaj