03-06-2023

Historia

Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa założona została w dniu 21 sierpnia 1948 r. przez grono 16-tu osób.

Pierwszy Statut Spółdzielni został zarejestrowany  12.01.1949 r. w Sądzie Okręgowym w Kaliszu, pod nr rej. 314/49.

Na początku Spółdzielnia administrowała 126 budynkami o powierzchni użytkowej 27 496 m2, które zostały jej przekazane przez władze miejskie. Taki stan trwał do końca 1953 roku, kiedy to oddano władzom miasta 102 budynki, pozostawiając w swojej administracji tylko Osiedle Świerczewskiego.
W krótkim czasie, dzięki korzystnym warunkom dla rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, wzrosła liczba członków i fundusze Spółdzielni.

W roku 1958 rozpoczęto budowę wielorodzinnego spółdzielczego domu mieszkalnego w Koninie prawobrzeżnym przy ul. Powst.Wlkp.7, który został przekazany do eksploatacji w 1960 roku. 

Od tego momentu rozpoczyna się rozwój spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w Koninie.
W poszczególnych latach wybudowano:

- w roku   1956                -   2 budynki,
- w latach 1960 - 1965      -  12 budynków,
- w latach 1966 - 1971      -  41 budynków,
- w latach 1972 - 1977      -  28 budynków,
- w latach 1978 - 1983      -  15 budynków,
- w roku 1982 oddano do użytku  32 domy jednorodzinne o   powierzchni  3,5tys.m2,
- w roku 1984                  -   1 budynek.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 17 sierpnia 1983 r. dotychczasowa nazwa spółdzielni została zmieniona na obecną nazwę - Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koninie.   

Od 1985 r. działalność Spółdzielni skupia się  na obsłudze eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych.

Od 1997 r. Spółdzielnia powiększyła stan zasobów o  387 mieszkań o pow.  użytkowej 15 578 m2 w 19 budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz 11 lokali usługowych we wspólnotach mieszkaniowych o pow.  1035m2 powierzchni użytkowej.