08-02-2023

Regulaminy

 

Regulamin rozliczania kosztów GZM

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła (...) (Regulamin nie dotyczy budynków przy ul. Bydgoskiej 12, 14 i 16)

Uchwała nr 39/2016 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2016 r. wraz z Aneksem nr 5 do ww. Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła (...) - tutaj

Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków (nieruchomości) przy u. Bydgoskiej 12, ul. Bydgoskiej 14 i ul. Bydgoskiej 16 - tutaj

Uchwała nr 40/2016 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 do Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej dla budynków (nieruchomości) przy ul. Bydgoskiej 12, ul. Bydgoskiej 14 i ul. Bydgoskiej 16  - tutaj 

Uchwała nr 8/2017 Rady Nadzorczej z dnia 29.08.2017 r. wraz z Aneksem nr 2 do Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków (nieruchomości) przy ul. Bydgoskiej 12, ul. Bydgoskiej 14 i ul. Bydgoskiej 16 - tutaj  

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków

Regulamin porządku domowego w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Uwaga : Regulamin nie dotyczy budynków wspólnot mieszkaniowych.