23-07-2019

Inne - Ochrona danych osobowych

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych -pełna treść klauzuli