24-03-2018

Inne - Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 922)

 

Niniejszym informujemy, że Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koninie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a, 62 – 510 Konin.

Dane osobowe członków Spółdzielni jak i osób niebędących członkami Spółdzielni przetwarzane są przez Konińską Spółdzielnię Mieszkaniową wyłącznie w celach  określonych w Statucie Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem działalności  zarządzania i administrowania nieruchomościami. 

Członek Spółdzielni jak i osoba niebędąca członkiem Spółdzielni ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Konińską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz do ich poprawiania.