08-02-2023

Informacje o Klubach Seniora

HARCERSKI  KRĄG  SENIORA „WARTA”

Wiadomości ogólne 

Harcerski Krąg Seniorów w Koninie został powołany po wielu rozmowach i dyskusjach wśród zainteresowanych w czasie zbiórki, w której uczestniczyli harcerze działający przed wojną, w czasie okupacji, po wojnie i po 1956 roku, a w 12 marca 1991 roku byli już emerytami. Na tej zbiórce wybrano Radę Kręgu i ustalono, że organizacyjnie Krąg będzie podporządkowany Komendzie Hufca w Koninie i będzie działał na terenie działania hufca. Przyjęto nazwę: Harcerski Krąg Seniorów „Warta” w Koninie. W 1994 r. po śmierci hm. Antoniego Studzińskiego – wieloletniego Komendanta Hufca Krąg przyjął imię hm. Antoniego Studzińskiego.
Najwyższą władzą Kręgu jest zbiórka sprawozdawczo – wyborcza, która odbywa się co 4 lata, na której dokonuje się podsumowania realizacji zadań i wybiera Radę Kręgu.     

 

KLUB SENIORA „SOLIDARNOŚĆ”

Wiadomości ogólne  

Klub Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność  istnieje od 1990 r. działa pod patronatem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność i Klubu Mieszkańców Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej . Jednostką podrzędną Zarządu Regionu i sprawującą bezpośrednia opiekę  nad członkami klubu jest Zarząd wybrany podczas wyborów.

Jest to obecnie (2017 r.) najliczniejsza grupa działająca w Klubie Mieszkańców liczy około 58 członków. Spotkania odbywają się w każdy wtorek. Istotą są wspólne spotkania mające na celu  integrację i aktywizację  środowiska lokalnego seniorów, zarówno w klubie jak i na terenie Konina. W ramach spotkań organizowane są m.in. uroczystości okolicznościowe, wycieczki. 

  

ŚRODOWISKOWY KLUB SENIORA „TULIPAN”

Wiadomości ogólne  

Przez 25 lat przewodniczącą klubu była inicjatorka i założycielka Pani Maria Kwiatkowska. Do 2008 r. miejscem spotkań klubowiczów był Klub Mieszkańców „Słoneczny” od marca 2009 r. jest Klub Mieszkańców przy ul. Wyzwolenia 13. I choć zmienili  się przez lata członkowie i miejsce spotkań to niezmienne jest główne założenie klubu. Ma ono służyć mieszkańcom osiedla  zwłaszcza tym najstarszym, którzy mają już więcej wolnego czasu i  wchodząc w okres emerytalny często nie wiedzą jak mogą go spożytkować dla siebie Klub Mieszkańców chętnie współpracuje z instytucjami  i placówkami kultury, stowarzyszeniami, które działają  z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego seniorów. Dzięki czemu Klubowicze czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, biorąc udział w imprezach ,spotkaniach integracyjnych organizowanych dla nich przez KDK i CKiS oraz   Dom Kultury Oskard w Koninie. Tradycyjnie w mijającym roku członkowie klubów seniora brali udział w warsztatach „bezpieczny senior”, które organizowane były przez Komendę Miejską Policji w Koninie. Podobnie jak w odbywających się po raz kolejny (w tym roku 2 razy)  w  bezpłatnych warsztatach  z podstaw obsługi komputera, których organizatorem było  Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie. W klubach organizowane są różnego rodzaju spotkania  okolicznościowe. Kluby seniora umożliwiają także realizację własnych pasji np. śpiew . Uczestnictwo we wspólnocie daje  poczucie  jedności i przynależności do grupy, które jest bezcenne. Jest jednym z bardzo ważnych potrzeb człowieka, zwłaszcza wśród osób  samotnych.  

  

Od 2013 r. lubiący śpiewać seniorzy ze Środowiskowego Klubu TULIPAN  mogą realizować swoje pasje artystyczne w zespole wokalnym. Zespół brał  udział  w różnego rodzaju konkursach, przeglądach na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego.

Najważniejsze Osiągnięcia to nagroda na         

 Wielkopolskich   Spotkaniach Seniorów w Wilczynie

I miejsce w 2006

I miejsce w 2007

-Wyróżnienie-w V Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Seniorów

„My seniorzy zawsze młodzi” w Trzemesznie  2014r.

-Wyróżnienie-XV Przegladzie Twórczości seniorów w Sieradzu 2014r.

- Wyróżnienie-XV Przegladzie Twórczości seniorów w Sieradzu 2016r.

Ponadto, bierze także udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie Konina m.in. obchodach Dnia Sybiaraków w Finale WOŚP, występuje także dla pensjonariuszy DPS w Koninie. Jednak to nie tylko sukcesy są ważne dla zespołu, a przyjemność . I radość jaka niesie śpiew, muzyka i możliwość dzielenia tej radości  z innymi.

Instruktorem zespołu wokalnego jest Robert Strzyżykowski, a opiekunem i założycielem Hanna Wojdak.

ZESPÓŁ WOKALNY  SENIORA „JUTRZENKA”

Wiadomości ogólne  

 „Jutrzenka” śpiewa od 1991 r. Od 2009 r. Inicjatorem i założycielem chóru była Janina Mirek, która do 2008 r. roku była opiekunem zespołu i kierownikiem Klubu Mieszkańców.  Obecnie tę rolę pełni Hanna Wojdak. Instruktorami zespołu byli:
- Leszek Miller,
- Elżbieta Pabiszak
- Krystian Weber
- Robert Strzyżykowski

  Zespół wokalny  JUTRZENKA ma na swoim koncie wiele artystycznych osiągnięć.

Najważniejsze z nich to:

- Wielokrotnie I miejsce na Wielkopolskich Artystycznych Spotkaniach w Wilczynie.   
 - I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Pile. 
- I miejsce w Przeglądzie Artystycznym Seniorów w Golubiu Dobrzyniu.
- I miejsce na VI Chełmińskich Spotkaniach Seniorów
- Główna Nagroda na Ogólnopolskim Przeglądzie ARS w Bydgoszczy w 2008  roku.
- I miejsce na VI Chełmińskich Spotkania Klubów Seniora pod nazwą "ZŁOTY, JESIENNY LIŚĆ"
- Grand Prix w kategorii - chóry na IX Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora w Warszawie (2010 r.)                                                                                                                                                
I miejsce w III Międzypowiatowym Konkursie Klubów seniora- Trzemeszno 2012    
 -I miejsce w Konkursie Klubów Seniora w Trzemesznie w 2012 r.                          
-Wyróżnienie w X Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów TERAZ MY  2012 r.w Warszawie 
-II Miejsce w IV Międzypowiatowym Konkursie Klubów Seniora Trzemeszno2013r
-I Miejsce w kat. zespoły wokalne w Wielkopolskim Przeglądzie Twórczości SAS w Pile 2013 r.
-I Miejsce na Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Seniorów w    Trzemesznie 2014 r.
- I Miejsce na XV Przeglądzie Twórczości  Seniorów w Sieradzu 2014 r.
- I Miejsce na PRE-ARS Eliminacjach Wielkopolskich                                                               
-I Nagroda  w kategorii zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne w 16 Ogólnopolskim
Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Bydgoszczy 2014 r.
- I Miejsce w kat. Zespoły wokalne w Przeglądzie Artystycznym Seniorów w Golubiu 2014R.
-Wyróżnienie w kat. Zespoły wokalne w XVIII PRZEGLĄDZIE ARTYSTYCZNEGO RUCHU        
SENIORA KOLUSZKI 2015r.
- II Miejsce w XVI Przeglądzie Twórczości Seniorów w Sieradzu
-I Miejsce w VI Międzypowiatowym Konkursie Klubów Seniora w Trzemesznie 2015r.
- III Miejsce w kat. W Wojewódzkim Przeglądzie Seniorskich Artystycznych Spotkań  w Pile
 -Nagroda w kategorii zespoły wokalne -  Przegląd: „Popołudnie z Nostalgią” Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2015 r.                                                                                                  
- I Nagroda w kat. Zespoły wokalne na XIV Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora 2015 r. 
- wyróżnienie XVII Przeglądzie Twórczości seniorów w Sieradzu 2016 r. 
- I Miejsce w kat. Zespoły 17 Ogólnopolskim Przeglądzie ARS we Włocławku 2016 r.  
-wyróżnienie - PRZEGLĄD „POPOŁUDNIE Z NOSTALGIĄ” w Sieradzu 2017 r.  (Spółdzielczy dom Kultury Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ) 

  

   

SEKCJA BRYDŻA  UTW

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 roku we Francji. W Polsce pierwszy UTW powstał w 1975 roku w Warszawie.

Natomiast w Koninie działa od 2005 r. Od 2013 r. w Klubie Mieszkańców działa Sekcja  Brydża, do której należą mieszkańcy osiedla. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek.