08-02-2023

Ważne wydarzenia

Zespoły i sekcje Klubu Mieszkańców KSM uczestniczą w wielu wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Nie tylko w Koninie. Wyjeżdżają na artystyczne przeglądy, z których często wracają z nagrodami. Swoimi występami uświetniają również ważne wydarzenia w Koninie. A na co dzień odbywają się próby, spotkania, różne zajęcia świetlicowe.

Seniorzy

Działalność osiedlowa 

Archiwum