08-02-2023

Zarząd

Siedziba Zarządu Spółdzielni: Konin ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a 

Skład osobowy Zarządu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: 

Prezes Zarządu:

Wolicki Piotr  - licencja nr 23875 w zakresie zarządzania nieruchomościami nadana 4 października 2012 r.

Zastępca Prezesa Zarządu:

Bryl Karol  - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Członek Zarządu - Główny Księgowy:

Stemplewska - Robak Karolina - certyfikat księgowy wydany w dniu 2.07.2010 r. przez Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Prezes Zarządu i jego Zastępca względnie Członek Zarządu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Spółdzielni, w godzinach    pracy Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania pod numerem telefonu 63 242 - 26 - 80.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące tego organu Spółdzielni można uzyskać w par. od 55 do 61 Statutu Spółdzielni.


Kompetencje Zarządu