28-09-2021

Zarząd

Siedziba Zarządu Spółdzielni: Konin ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a 

Skład osobowy Zarządu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: 

Prezes Zarządu:

Wolicki Piotr  - licencja nr 23875 w zakresie zarządzania nieruchomościami nadana 4 października 2012 r.

Zastępca Prezesa Zarządu:

Bryl Karol  - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Członek Zarządu - Główny Księgowy:

Niedźwiedzka Irena - uprawnienia lustracyjne nr 2361/96 do przeprowadzania lustracji w spółdzielniach

Prezes Zarządu i jego Zastępca względnie Członek Zarządu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy roboczy poniedziałek w godzinach od  1300 do 1500 w siedzibie Spółdzielni.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące tego organu Spółdzielni można uzyskać w par. od 55 do 61 Statutu Spółdzielni.


Kompetencje Zarządu