21-03-2023

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na okres trzech lat.
Kadencja obecnej Rady Nadzorczej wygasa w czerwcu 2025 roku.
  
Skład osobowy Rady Nadzorczej obecnej kadencji:
 
Prezydium Rady:
1.Ryszard Galewski - Przewodniczący Rady
 
2.Wojciech Szkudlarek - Zastępca Przewodniczącego Rady pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 
3.Andrzej Kulesa - Sekretarz Rady pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami

Pozostali członkowie Rady :
4. Iwona Zielenkiewicz       członek Komisji Rewizyjnej
5. Dawid Cichy       członek Komisji Rewizyjnej
6. Karol Wróbel       członek Komisji Rewizyjnej
7. Jadwiga Pokora       członek Komisji Gospodarki Zasobami
8. Andrzej Muchowski       członek Komisji Gospodarki Zasobami
9. Rafał Czapski       członek Komisji Gospodarki Zasobami
 
Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej przyjmują członków Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawach skarg i wniosków w pierwszy poniedziałek po 15-tym każdego miesiąca w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a w godzinach od 15.00 do 16.00 i tak :

1. Andrzej Kulesa                    19 GRUDNIA 2022 roku
2. Karol Wróbel                       16 STYCZNIA 2023 roku
3. Dawid Cichy                         20 LUTEGO 2023 roku
4. Ryszard Galewski                20 MARCA 2023 roku
5. Iwona Zielenkiewicz           17 KWIETNIA 2023 roku
6. Jadwiga Pokora                   22 MAJA 2023 roku
7. Wojciech Szkudlarek          19 CZERWCA 2023 roku
8. Andrzej Muchowski            17 LIPCA 2023 roku
9. Rafał Czapski                        21 SIERPNIA 2023 roku
10. Ryszard Galewski              18 WRZEŚNIA 2023 roku
11. Karol Wróbel                     16 PAŹDZIERNIKA 2023 roku
12. Wojciech Szkudlarek        20 LISTOPADA 2023 roku
13. Andrzej Kulesa                  18 GRUDNIA 2023 roku 
 
Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące tego organu można uzyskać w par. od 48 do 54 Statutu Spółdzielni.