26-09-2022

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na okres trzech lat.
Kadencja obecnej Rady Nadzorczej wygasa w czerwcu 2022 roku.
  
Skład osobowy Rady Nadzorczej obecnej kadencji:
 
Prezydium Rady:
1.Tadeusz Jankowski - Przewodniczący Rady
 
2.Anna Gruszczyńska - Zastępca Przewodniczącego Rady pełniąca jednocześnie funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
 
3.Henryk Czajkowski - Sekretarz Rady pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami

 
Pozostali członkowie Rady :
4. Ryszard Galewski           członek Komisji Rewizyjnej
5. Wojciech Szkudlarek     członek Komisji Rewizyjnej
6. Iwona Zielenkiewicz      członek Komisji Rewizyjnej
7. Leszek Bartkowiak         członek Komisji Gospodarki Zasobami
8. Kazimierz Zajączkowski  członek Komisji Gospodarki Zasobami
9. Jerzy Wojciechowski      członek Komisji Gospodarki Zasobami
 
Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej przyjmują członków Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawach skarg i wniosków w pierwszy poniedziałek po 15-tym każdego miesiąca w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a w godzinach od 15.00 do 16.00.
 
 
 
Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące tego organu można uzyskać w par. od 48 do 54 Statutu Spółdzielni.