20-05-2019

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na okres trzech lat.
Kadencja obecnej Rady Nadzorczej wygasa w czerwcu 2019 roku.
 
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej obecnej kadencji:
 
Prezydium Rady:
1.  Tadeusz Jankowski - Przewodniczący Rady
 
2. Anna Romecka - Zastępca Przewodniczącego Rady pełniąca jednocześnie funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
 
3. Andrzej Muchowski - Sekretarz Rady pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami

 
Pozostali członkowie Rady :
4.  Anna Gruszczyńska          członek Komisji Rewizyjnej
5.  Kazimierz Zajączkowski   członek Komisji Rewizyjnej
6.  Jerzy Wojciechowski        członek KomisjiRewizyjnej
7.  Jadwiga Pokora               członek Komisji Gospodarki Zasobami
8.  Leszek Bartkowiak          członek Komisji Gospodarki Zasobami
9.  Henryk Czajkowski          członek Komisji Gospodarki Zasobami
 
Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej przyjmują członków Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawach skarg i wniosków w pierwszy poniedziałek po 15-tym każdego miesiąca w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a w godzinach od 15.00 do 16.00.
 
 
HARMONOGRAM PRZYJĘĆ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU:
 
1. Henryk Czajkowski - 21 STYCZNIA
2. Anna Romecka  - 18 LUTEGO
3. Andrzej Muchowski  - 18 MARCA
4. Leszek Bartkowiak  - 29 KWIETNIA
5.Jerzy Wojciechowski  - 20 MAJA
6. Anna Gruszczyńska  - 17 CZERWCA
   
 
Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące tego organu można uzyskać w par. od 48 do 54 Statutu Spółdzielni.