08-12-2022

Obowiązek informacyjny

Poniższa klauzula informacyjna dotyczy nw. budynków spółdzielczych, w których zamontowano system monitoringu wizyjnego:

ul. Wyzwolenia 1, 4, 5, 7, 9, i 11; ul. 11 Listopada 7, 13, 15, 17, 19, 29 i 37; ul. Dworcowa 5, 9 i 11; ul. Kosmonautów 12; ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2, 4, 6, 23, 34 i 36; ul. Zakole 3; ul. Bydgoska 12, 14 i 16; Osiedle Legionów 11.

Klauzula informacyjna Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie przetwarzana danych osobowych przy użyciu systemu monitoringu wizyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s1) "RODO" - treść klauzuli