15-05-2021

Negocjacje

 

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie galerii - wg dokumentacji -  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Koninie przy ul. Powstańców Styczniowych 2 w Koninie. 

Pełna treść ogłoszenia tutaj