17-10-2021

Wspólnoty mieszkaniowe
Podstawy prawne dotyczące wspólnot mieszkaniowych to:
Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. tekst jednolity D.U. z 2015, poz. 1892 (z tekstem ustawy można zapoznać się korzystając z Internetowego Sytemu Aktów Prawnych (ISAP) - isap.sejm.gov.pl

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza 71 budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się  3  299 mieszkania o łacznej powierzchni użytkowej 143 463,70 m2.

_____________________________________________________________________________________

Informujemy, że każda wspólnota mieszkaniowa posiada swój rachunek bankowy.

Każdy lokal posiada indywidualny rachunek kontrahencki  do wnoszenia opłaty za lokal mieszkalny, lokal użytkowy lub garaż.

Numer rachunku bankowego podany jest w książeczce opłat za lokal mieszkalny i garaż  oraz na informacjach w sprawie wysokości opłat za lokale, a także na fakturach za lokale użytkowe.

 

Budynki wspólnot mieszkaniowych usytuowane na terenie obsługiwanym przez Administrację Osiedla "Zachód", tel. 63 242 44 89

Aleje 1 Maja 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 18, 20, ul. Bydgoska 4, 5, 6, 8, 10, ul. Broniewskiego 4, ul. Dworcowa 4 i 8, ul. Energetyka 2a i 3, ul. Górnicza 4, 9, 11, 13, ul. Kleczewska 2, 4, 6, 8 i 10, ul. Kolejowa 4, 6, 8, 26 i 28, ul. Kosmonautów 1, Osiedle Legionów 2, 3, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22, Plac Górnika 1, 2
i 3, ul. Powstańców Styczniowych 1, 3 i 5, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 2, 3, 8, 9 i 10,
ul. Traugutta 4 i 6, ul. Tuwima 1 i 5 oraz ul. Przemysłowa 6.

___________________________________________________________________

 

 

Budynki wspólnot mieszkaniowych usytuowane na terenie obsługiwanym przez Administrację Osiedla "Wschód", tel.  63 243 40 37

11 Listopada 22, ul. Okólna 33, ul. Sosnowa 1 i 3, Kard. S. Wyszyńskiego 11, 13, 19 i 21, ul. Zakole 5.